Adrenaline park Gorski Kotar – valley of river Kupa, Croatia

10. April 2017.
Accommodation
10. April 2017.
Camp KUPA SPORTS
10. April 2017.
Show inquiry
[]
1 Step 1
Client information
Name and Surname
Company
Contact phone number
Your request
The desired program (you can select more than one program)
Time of arrival and return
Date of arrival
Time of arrival
Return date
Recovery time
Additional options
Food
Type of meals
The amount of individual meals
Accommodation
Type of accommodation
Planned budget per person
Number of persons
Total
Male
Female
Special requirements
 
0 /
Freight
Type in your departure location
Previous
Next

Adrenalin park je visinski poligon izgrađen na drevnim stupovima visine 8-12 metara koji su međusobno povezani čeličnim sajlama. Poligon se sastoji od različitih elemenata, zadataka i prepreka koje sudionik mora proći. Cilj ovih vježbi je savladavanje straha, vježbanje ravnoteže, motorike i koncentracije.

Sve vježbe se izvode pod nadzorom iskusnih instruktora (profesionalnih penjača). Adrenalin park mogu koristiti sve osobe bez obzira na fizičku spremu te djeca iznad 140 cm visine. Poligon je pogodan za dječje grupe, familije, poduzeća.

Svaki sudionika dobija posebnu opremu koja se satoji od: pojasa za penjanje, kompleta za samoosiguranje te kacigu. Sva oprema je atestirana prema europskim normama. Ovaj program je pogodan tokom cijele godine sve dok temperatura zraka ne padne ispod 5°C.

Show inquiry
[]
1 Step 1
Client information
Name and Surname
Company
Contact phone number
Your request
The desired program (you can select more than one program)
Time of arrival and return
Date of arrival
Time of arrival
Return date
Recovery time
Additional options
Food
Type of meals
The amount of individual meals
Accommodation
Type of accommodation
Planned budget per person
Number of persons
Total
Male
Female
Special requirements
 
0 /
Freight
Type in your departure location
Previous
Next