Višednevni izleti

11. svibnja 2017.
Trekking team building program
6. ožujka 2017.

Namijenjen pojedinačnim skupinama, obiteljima, parovima. Oni se prilagođavaju svim vašim potrebama i uputama, naravno, u skladu s našim sposobnostima. Na dvije rijeke Kupa i Mrežnica za pojedinačne upite i na rijekama Korana ili Dobra.
Odaberite izlet koji vam odgovara!